19 آبان 1393 بازدید : 184
سمینار-رایگان-ارتباطات-حرفه-ای-بر-اساس-مدل-جهانی-دیسک-disc
با توجه به درخواستهای مکرر مدیران، دانشجویان MBA و علاقمندان حوزه مدیریت، مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز با حضور دو استاد برجسته دیسک کشور اقدام به...
17 آبان 1393 بازدید : 136
تست-آنلاین-mbti-و-disc
در راستای توسعه فعالیتهای شرکت مهدپرداپژوهان نمایندگی مجتمع فنی تهران در استان البرز این شرکت موفق گردید آزمون های رفتاری و شغلی MBTI و DISC را به صورت...