27 ارديبهشت 1393 بازدید : 360
برگزاری-کارگاه-رزومه-نویسی
برگزاری کارگاه رایگان رزومه نویسی برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی در تاریخ یازدهم اردیبهشت...
10 ارديبهشت 1393 بازدید : 380
عضویت-در-پارک-علم-و-فناوری-خلیج-فارس
هیاتی از شرکت مجتمع فنی مهدپرداپژوهان با حضور جناب آقای مهندس یعقوبی مدیرعامل محترم در تاریخ اول اردیبهشت برای دفاع از طرح حضور در پارک علم و فناوری به...